Đảng bộ Sở Giáo dục và Đào tạo Yên Bái đạt thành tích xuất sắc trong Cuộc thi trắc nghiệm “tìm hiểu Hành trình theo chân Bác và nội dung Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng”

Hưởng ứng cuộc thi trắc nghiệm “Tìm hiểu Hành trình theo chân Bác và nội dung Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng” do Đảng ủy Khối cơ quan và doanh  nghiệp tỉnh Yên Bái tổ chức.

Sau 4 tuần triển khai đã có 7.451 lượt cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động tham gia với 24.948 lượt bài của 75 chi, đảng bộ cơ sở tham gia, trong đó số bài trả lời tuyệt đối 20/20 câu là  8.485 bài; số bài đạt 19/20 câu đạt 4.851 bài, trong đó có bài thi trả lời đúng 20/20 câu hỏi với thời gian nhanh nhất là 35 giây. Trong đó Đảng bộ Sở Giáo dục và Đào tạo có 173 lượt bài thi đạt 20/20 câu trả lời đúng.

Chiều ngày 04 tháng 6 năm 2021 Đảng ủy Khối cơ quan và doanh  nghiệp tỉnh Yên Bái đã tổ chức Hội nghị tổng kết cuộc thi “tìm hiểu Hành trình theo chân Bác và nội dung Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng”

Tại hội nghị tổng kết Đảng ủy Khối  cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Yên Bái đã tặng Giấy khen cho các tập thể có nhiều cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động tham gia; có bài đoạt giải và có nhiều bài thi chất lượng, gồm: Đảng bộ Sở Giáo dục - Đào tạo; Đảng bộ Trường Cao đẳng Nghề, Đảng bộ Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT, chi nhánh Bắc Yên Bái, Đảng bộ Trường Cao đẳng Sư phạm, Đảng bộ Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT VN, chi nhánh tỉnh Yên Bái, Đảng bộ Sở Lao động Thương binh - Xã hội, Đảng bộ Bệnh viện y học cổ truyền, Chi bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh, Đảng bộ Sở Giao thông Vận tải. 

Cũng tại hội nghị Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Yên Bái đã tặng Giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc tham gia cuộc thi “tìm hiểu Hành trình theo chân Bác và nội dung Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng”; trong đó Đảng bộ Sở Giáo dục và Đào tạo có 01 cá nhân đạt giải khuyến khích.

Cuộc thi “Tìm hiểu Hành trình theo chân Bác và nội dung Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng” đã thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ, cuộc thi đã tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong Khối về cuộc đời và sự nghiệp của chủ tịch Hồ Chí Minh, về các nội dung cơ bản, cốt lõi của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; tạo không khí phấn khởi, thi đua, thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng và nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp; đây là thành tích chào mừng thành công bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021- 2025 và kỷ niệm 110 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước. Cuộc thi cho thấy vai trò, tầm quan trọng của việc ứng dụng công nghệ thông tin; khẳng định hướng đi mới cho việc phổ biến, tuyên truyền các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động.

Đồng chí Tô Thị Ánh, PGĐ Sở Giáo dục và Đào tạo đại diện cán bộ, đảng viên Đảng bộ Sở nhận Giấy khen của Ban Tổ chức trao tặng cho Tập thể có thành tích xuất sắc trong cuộc thi “Tìm hiểu Hành trình theo chân Bác và nội dung Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng”

 

 

 

Bài viết liên quan