SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH YÊN BÁI THAM DỰ HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN VỀ CÔNG TÁC TỔ CHỨC KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2021

Chiều nay, ngày 27/5/2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị trực tuyến về công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 tại 64/64 điểm cầu Sở Giáo dục và Đào tạo của các tỉnh, thành phố trên cả nước.

Hội nghị diễn ra trong hai ngày 27-28/5/2021, nhằm triển khai các quy định và tập huấn kỹ năng liên quan đến công tác chấm thi tốt nghiệp THPT năm 2021 cho các cán bộ liên quan đến công tác chấm thi của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021. Tại các điểm cầu, các đại biểu đã tích cực trao đổi những khó khăn, vướng mắc trong quy định về công tác chấm thi và trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm trong công tác chấm thi. Mọi thắc mắc của các đại biểu sẽ được Bộ Giáo dục và Đào tạo giải đáp, tháo gỡ kịp thời.

Một số hình ảnh tại điểm cầu Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Yên Bái: 

 

 

Bài viết liên quan