ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ TỔ CHỨC KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2021

Chiều nay, ngày 27/5/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021.

Hội nghị do đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh – UV BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Vương Văn Bằng – UV BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đồng chủ trì. Hội nghị có sự tham dự của lãnh đạo các cơ quan, công an, lực lượng vũ trang, lãnh đạo UBND và phòng giáo dục và đào tạo các huyện, thị xã, thành phố trong toàn tỉnh.  

Tại Hội nghị, đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh – UV BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo cùng toàn thể chính quyền các cấp, lực lượng vũ trang, các cơ quan có liên quan phát huy vai trò, trách nhiệm, thực hiện nghiêm túc công tác phối hợp nhằm đảm bảo kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 diễn ra tốt đẹp.

Đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh - UV BCH Đảng bộ tỉnh, PCT UBND tỉnh và đ/c. Vương Văn Bằng - UV BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở GD&ĐT chủ trì hội nghị 
Đ/c Vũ Thị Hiền Hạnh - UV BCH Đảng bộ tỉnh, PCT UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị 
Bài viết liên quan